Nastavení přenosky

Každá přenoska gramofonu má už od výrobce určenou hodnotu zatížení, která se udává v gramech. Vertikální váha – svislý přítlak působící na hrot přenosky se nastavuje na konci raménka gramofonu otáčením závaží nebo přímo na skořepině do které se upevňuje přenoska. Některé gramofony disponují také možností nastavení výšky raménka. Horizontální-boční nastavení lze provést kolečkem s korekcí antiskatingu nebo malým závažím pověšeným do strany na konci ramene gramofonu. Níže si uvedeme detailně základní kroky k tématu jak nastavit přenosky gramofonu.

Gramofon do roviny

Gramofon postavte na pevnou a vodorovnou podložku. Podložkou může být stabilní stůl nebo police na zdi. Rovné uložení lze kontrolovat pomocí speciální vícesměrové gramo-vodováhy, dostupnější zednické nebo např. vodováhy v mobilním telefonu /softwarová aplikace a čidlo v telefonu/. Vyvažovačky se pokládájí přímo na talíř gramofonu.

Vodováha na vyvážení gramofonu. Pokládá se přímo na otočný talíř gramofonu.
Vodováha – váha na vyvážení gramofonu do roviny. Pokládá se přímo na otočný talíř. Bublinka vodní váhy musí být umístěna ve středu vodováhy, tzn. v černém kruhu aby byl gramofon v rovině.
Virtuální vodováha na vyvážení gramofonu do roviny. Softwarové řešení vyvážení gramofonu v mobilním telefonu
Virtuální vodováha na vyvážení gramofonu do roviny. Položte přímo na talíř gramofonu. Virtuální bublina musí být umístěna ve středu černého kruhu. Softwarové řešení vyvážení gramofonu v mobilním telefonu.

 

 

 

 

 

 

 

Jako nouzové řešení vyvážení lze použít např. kuličku, která se na relativně rovném povrchu nepohybuje. Levné a starší gramofony nemusí mít buď žádné nebo omezené možnosti nastavení v rámci nastavení výšky jejich podstavců. Gramofony lze podložit například gumovými či filcovými podložkami, které se prodávají k instalaci na nohy stolů a židlí.

Připojte přenosku

Demontujte headshell (držák přenosky) z gramofonu a přenosku připevněte pomocí mechanismu uchycení. Vetšinou se jedná o dva šroubky s matičkami v otvorech headshellu (skořepiny) ale existují i jiné formy uchycení. Např. nasouvací mechanismus přímo do drážky držáku nebo šroubovací – rychloupínací přenoska apod. Z přenoskové vložky před uchycením pro jistotu vyjměte jehlu včetně krytky, aby nedošlo k poškození hrotu.

Přenoska, headshell, šroubky, podložky, matičky. Schéma upevnění přenosky.
Přenoska, headshell, šroubky, podložky, matičky. Schéma upevnění přenosky.
Upevněná-našroubovaná přenoska k headshellu.
Upevněná – našroubovaná přenoska k headshellu. Přenosková vložka upevněná šroubky a matičkami.

 

 

 

 

 

 

Připojte drátky vedoucí z headshellu ke konektorům přenosky, kabílky bývají barevně označeny. Drátky jsou čtyři, označeny barvami červená (pravý kanál +), zelená (pravý kanál -), modrá (levý kanál +) a bílá (levý kanál -). Stejný počet a barevné rozlišení mají barvy konektorů. K zasunutí kabílků lze použít pinzetu nebo malé kleště. Po spojení drátků a uchycení do skořepiny lze odstranit kryt přenoskového systému.

Přenoska, headshell, držák. Schéma připojení, drátky a kabely.
Schéma připojení, drátky mezi přenoskou gramofonu a držáčkem – headshellem. Označení kanálů barevně a znaménky +, -.

 

 

 

 

 

 

Horizontální snímací úhel

Pro zachování ideálního horizontálního – bočního snímacího úhlu by mělo být raménko vždy nad bodem, který právě snímá hrot jeho přenosky. Tangenciální raménka se pohybují celá, současně s hrotem jejich přenosky a dokáží tak chybu snímacího úhlu vyloučit. Gramofonů s raménky posuvnými po ose snímání drážky desky, tzn. tangenciálními raménky se vyskytuje výrazně menší množství než gramofonů s raménky pevně ukotvenými v ose otáčení.

Tangenciální raménko,osa raménka se pohybuje současně přenoskou-hrotem. Schéma pohybu hrotu přenosky.
Tangenciální raménko,osa raménka se pohybuje současně přenoskou-hrotem.

 

 

 

 

 

 

Obvyklejší je použití radiálních ramének. Osa radiálního raménka je pevně uložena vedle talíře gramofonu a pohybuje se v rámci kružnici (respektive čtvrtkruhu). Boční snímací úhel /lateral tracking angle/ raménka se v průběhu pohybu hrotu přenosky po drážce desky mění. Odchylka bočního snímacího úhlu způsobuje zpoždění signálu mezi pravým a levým kanálem. V průběhu vývoje gramofonu bylo objeveno, že správné zalomení raménka do tvaru písmena „S“ spolu s nastavením správné montážní vzdálenosti a efektivní délky výrazně pomáhá zlepšit snímací vlastnosti raménka.

Radiální raménko a jeho pohyb po desce na gramofonu. Boční snímací úhel se mění dle místa kde se hrot přenosky na desce nachází. Pevně uložená osa otáčení raménka. Dráha pohybu hrotu.
Radiální raménko a jeho pohyb po desce na gramofonu. Boční snímací úhel se mění dle místa kde se hrot přenosky na desce nachází. Pevně uložená osa otáčení raménka.

 

 

 

 

 

 

 

Existují tři teorie, dle kterých lze nastavit geometrii raménka a dosáhnout tak nulové chyby bočního snímacího úhlu v několika místech drážky desky. Rozdíl v jednotlivých způsobech nastavení geometrie raménka spočívá v odlišných místech, kde bude boční snímací úhel na hodnotě nula (null point) a v celkovém výsledku (součtu) zkreslení zvuku. Teorie objevili pánové Baerwald, Loefgren a Stevenson a jejich jména jsou také většinou uvedena na šablonách.

Při nastavení přenosky podle Loefgrena je zkreslení zvukového záznamu v konečném součtu menší než u Baerwalda. Zkreslení zvuku na začátku a na konci desky je ovšem větší než u Baerwalda.

Nastavení přenoskové vložky podle Baerwalda způsobí větší celkové zkreslení zvuku. Ovšem, míra zkreslení zvuku je na začátku, zhruba uprostřed i na konci záznamu menší než u Loefrena.

Přenoska nastavená podle Stevensona bude mít nejmenší zkreslení na konci drážky desky. Pokud chcete docílit nejlepšího snímání (nejmenšího zkreslení) na konci desky je Stevensonovo nastavení raménka nejlepší volba.

Nastavení vzdálenosti hrotu přenosky

U většiny gramofonů lze správnou vzdálenost mezi bodem uložení raménka (osou-ložiskem raménka) a hrotem přenosky nastavit posunem v otvorech skořepiny (držáku na přenosky).  Rozsah se nazývá efektivní vzdálenost raménka (nastavení přesahu) a jeho správnou hodnotu naleznete v návodu na obsluhu gramofonu.

Přenoska-nastavení hrotu rovnoběžně s gramofonovou deskou. Seřízení přenosky na gramofonu.
Nastavení přenosky a raménka rovnoběžně s plochou gramofonové desky. Efektivní vzdálenost ramene gramofonu od osy otáčení raménka až k hrotu chvějky.

 

 

 

 

 

 

Velmi málo gramofonů umožnuje nastavení tzv. montážní vzdálenosti. Jedná se o vzdálenost mezi osou otáčení raménka (pivot) a trnem gramofonu (osou otáčení talíře-spindl). Nastavení montážní vzdálenosti není předmětem tohoto článku.

Nastavení přenosky raménka gramofonu. Talíř gramofonu úhly a vzdálenosti mezi hrotem přenosky a osou otáčení raménka a osou talíře gramofonu. Ofsett úhel - offsetový úhel.
Vzdálenosti, úhly mezi hrotem přenosky a osou otáčení raménka, osou talíře gramofonu.

 

 

Nastavení přenosky pravítkem

Posunem přenosky v držáčku na konci raménka se nastavuje správný vodorovný snímací úhel (HTA – horizontal tracking angle). Otočné závaží na konci ramene gramofonu se vyšroubuje a nastaví na okraj závitu na hodnotu „0“ nula. Pravítko (šablona) na nastavení přenoskové vložky, umístit na střed talíře gramofonu, který se správně nazývá trn. Na dvou místech, tedy na vnější i vnitřní díře pravítka by měl hrot přenosky přesně zapadat. Pokud přesně nesedí do obou otvorů je třeba pozici přenosky změnit. Povolit matičky šroubků na držáku přenosky a posunout dopředu nebo zpátky dle potřeby. Případně matičky úplně odšroubovat, vysunout šrouby a přenosku upevňit do jiných otvorů headshellu (držáku přenosky). Šablony se vyrábějí v robustním plastovém provedení s možností nastavení, často i s kontrolním zrcátkem.

Nastavení přenosky plastovým pravítkem-šablonou. Pravítko má i zrcátko pro kontrolu nastavení úhlu hrotu vůči gramofonové desce.
Nastavení přenosky plastovým pravítkem-šablonou. Pravítko má i zrcátko pro kontrolu nastavení úhlu hrotu vůči gramofonové desce. Zdroj-obrázek: www.project-audio.com

 

 

 

 

 

 

Papírové pravítko lze stáhnout i zdarma z internetu. Při tisku šablony dbejte na správný poměr (1:1) původní a tisknuté šablony. Tiskněte raději na tvrdší papír a dbejte na zachování správného průměru při vytváření otvoru pro trn gramofonu.

Papírové pravítko-šablona pro nastavení vzdálenosti přenosky od osy otáčení raménka.
Papírové pravítko-šablona pro nastavení vzdálenosti přenosky gramofonu od osy otáčení raménka. Zdroj obrázku: www.suansiang.com

 

 

 

 

 

Nastavení offset úhel

Offsetový úhel (offset angle) vyjadřuje vychýlení přenosky k přímce spojující osu uložení raménka a hrot přenosky. Při nastavování offset úhlu se doporučuje nalepit na hranu přenosky nějaký úzký, rovný a lehký předmět. Ideální je použít například tuhu z pentilky /pentilka je tužka s úzkými tuhami/, která váží pouhých 0,03 gramů při délce zhruba 7 cm. Nastavíme tak lépe rovnoběžku mezi přímkou natištěnou na šabloně a tuhou nalepenou na přenosce. Tuhu pentilky lze před nalepením obarvit barvou pokud se chcete vyhnout ušpinění přenosky grafitem z tuhy.        

Tuha z pentilky je v rovnoběžce s přenoskou. Způsob jak efektivně vodorovně nastavit přenosku pomocí tuhy nalepené na přední hraně přenosky a přímky na šabloně
Tuha z pentilky je v rovnoběžce s přenoskou. Způsob jak efektivně vodorovně nastavit přenosku pomocí tuhy nalepené na přední hraně přenosky a přímky na šabloně. Zdroj obrázku: http://www.tnt-audio.com/accessories/schon_e.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Offset úhel se nastavuje v nulovém bodě šablony. Po uvolnění šroubků na držáku (headshellu) přenosky lze hranu přenosky dle čáry na šabloně zarovnat.

Offset úhel-offsetový úhel.Nastavení přenosky na raménku gramofonu, vzdálenosti od osy otáčení ramene (pivot) a osy talíře-spindl
Offset úhel-offsetový úhel.Nastavení přenosky na raménku gramofonu, vzdálenosti od osy otáčení ramene (pivot) a osy talíře-spindl.

 

 

Nastavení výšky a svislého sklonu přenosky

Nastavení svislého snímacího úhlu lze měnit vertikálním nastavením osy otáčení raménka gramofonu. Výšku a sklon raménka (tedy i přenosky) k talíři gramofonu lze nastavit velkým otočným kolečkem. Otáčecí kolečko se nachází u vyústění raménka z šasí gramofonu (ložiska). Většinou se nejdříve musí povolit páčka pojistného mechanismu vysouvání osy raménka. Raménko musí být nastavena rovnoběžně s gramofonovou deskou a snímací úhel hrotu chvějky k desce je pak zhruba 20 °.

Nastavení přenosky-VTA svislý snímací úhel hrotu přenosky
Nastavení přenosky, VTA-svislý snímací úhel hrotu přenosky na kolmici desky 20 stupňů. Raménko gramofonu je rovnoběžně s plochou desky.

 

 

 

 

 

 

Ne všechny gramofony ovšem uvedenou funkci, tzn. svislý posun osy (ložiska) raménka mají. V takovém případě je možné změnit výšku ložiska raménka technickou úpravou kolem osy ramene.

Nastavení výšky raménka gramofonu-přenosky otočným kolečkem.
Nastavení výšky raménka gramofonu-přenosky otočným kolečkem. Závitem lze rameno nastavit do vodorovné pozice s gramofonovou deskou položenou na talíři gramofonu.
Kolečko na gramofonu pro nastavvení výšky a sklonu přenosky
Kolečko kolem osy raménka gramofonu pro nastavení výšky a sklonu hrotu přenosky. Otáčením doleva a doprava se raménko vysouvá nahoru a dolů, tzn. mění se výška hrotu přenosky a úhel náklonu.
Jistící páčka proti posunu výsuvného mechanismu raménka gramofonu
Jistící páčka proti nechtěnému posunu výsuvného mechanismu raménka. Pokud je táhlo otočeno do prava (lock) nelze s otočným kolečkem pohybovat a hrot přenosky je svisle zajištěn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přenoskový systém lze polohovat také v rámci podložek (slipmatů) mezi otočným talířem a gramofonovou deskou. Vyšší podložky pod desky se vyrábějí zejména z gumy a korku. Dosahují výšky od několika milimetrů až po centimetr.

Podložka-guma na gramofon pod desky. Gumový slipmat pod talíř gramofonu
Podložka – guma na gramofon pod desky. Gumová podložka dodávaná z výroby ke gramofonu.
Slipmat korek na gramofon. Korková podložka pod desky.
Slipmat korek na gramofon. Korková podložka pod desky.

 

 

 

 

 

 

Na podložky gramofonových desek s nižší výškou se používají spíše materiály jako pravá kůže nebo speciální filc. Podložkám s filcové látky se často přezdívá jen „slipmaty“ a jsou určeny zejména pro mixování dj´s („dýdžejů“). Různá tloušťka podložek mění svislou polohu hrotu chvějky a tak hodnoty VTA (Vertical Tracking Angle) – svislého úhlu hrotu přenosky.

Kožený slipmat. Kožená podložka pod desky.
Kožená podložka pod gramofonové desky na talíř gramofonu.
Slipmat filc na gramofon. Filcový slipmat pro dj, mix, scratch.
Slipmat filcový na gramofon. Na filcu lze desku zastavit a pohybovat s ní bez zastavení otočného talíře gramofonu. Ideální pro dj´s a mixování hudby.

 

 

 

 

 

 

 

Polohu vertikálního úhlu (VTA) lze seřídit také způsobem uchycení k držáčku přenosky. Existují redukce s mírným úhlem sklonu uchycení přenoskového systému. Po montáži musí snímací úhel hrotu přenosky s kolmicí na gramofonovou desku dosáhnout hodnoty 20 °. Hodnota úhlu 20 ° (stupňů) byla v 70 letech 20. století přijata jako standart pro výrobce přenosek.

V případě, že bude úhel:

VTA menší, díky snížené otočné ose raménka nebo zvýšené podložce na talíři dojde k zesílení basů a potlačení výšek.

VTA větší, kvůli zvýšené ose ramene (ložiska osy) nebo snížené podložce (či talíře) zesílí se výšky a potlačí basy.

Nastavení přenosky, svislé snímací úhly hrotu přenosky. VTA - vertical tracking angle. Raménko gramofonu je rovnoběžně s plochou desky.
Nastavení přenosky, svislé snímací úhly hrotu přenosky. VTA – vertical tracking angle. Správně je raménko gramofonu je rovnoběžně s plochou desky. Chybný VTA je větší nebo menší než 20 stupňů.

 

Svislé vyvážení přenosky pomocí závaží

Nastavení přítlačné  síly na hrot přenosky (VTF – vertical tracking force) se provádí pomocí závaží umístěného na konci raménka. Dle předepsaného zatížení hrotu (udávaného výrobci v gramech) se otáčí závažím v závitu od pozice „0“. Na závaží je uvedena stupnice čísel od 0 gramů do 3,5 a více gramů. Správná hodnota přítlaku přenosky odpovídá nastavení čísla na závaží do roviny s ryskou na raménku. Doporučené hodnoty svislého přítlaku udávají výrobci přenosek v gramech, jednotkou je tedy jeden gram, značí se zkratkou „g“. Přítlak je někdy  označován v milinewtonech, kdy jednotka, jeden milinewton se označuje zkratkou „mH“. Převodní poměr je jedna ku deseti, 1 g = 10 mN.

Pokud raménko gramofonu nemá nastavitelné závaží lze použít zatížení na headshellu (držáčku) přenosky. Obvykle se na headshell upevňuje malý placatý předmět, např. malá mince o doporučené váze k vytvoření odpovídající svislého přítlaku.

Svislé zatížení hrotu přenosky gramofonu. Závaží na vertikální vyvážení.
Svislé zatížení hrotu přenosky závažím na konci raménka gramofonu. Vyvážení přenosky zavažím na konci raménka. Vertikální vyvážení hrotu přenosky.

Odlišný svislý tlak na hrot přenosky než doporučený:

větší svislý přítlak než doporučený podpoří hloubky a spodní středy. Velká síla přítlaku vede ke ztrátě výšek, basy jsou zkreslené, celková horší čitelnosti zvukového záznamu.
menší svislá síla než doporučená podpoří výšky a čitelnost celého frekvenčním spektra. Výrazně menší svislý přítlak způsobí zkreslení basů, zhoršené podání středů (nejasné středy)  a hrot může přestat i úplně snímat.

– Nastavení zatížení přenosky bez váhy

Závaží nastavte na nejmenší hodnotu přítlaku, na stupnici závaží na hodnotu „0“. Vyváženost poznáte tak, že se raménko volně „vznáší“ nad gramofonovou desku na talíři. Kroužkem závaží otočte do pozice „0“  a poté otočte celým závažím na výrobcem uvedenou hodnotu přítlačné síly. Stupnice na závaží je většinou uvedena v gramech.

– Kontrola zatížení přenosky pomocí váhy

Na ověření hodnoty síly tlaku raménka s přenoskou na desku se používá také mechanická nebo elektronická váha. Mechanická váha je malý přístoj na který se ukotvení na trn gramofonu, nastaví hodnota doporučené přítlačné zátěže pro přenosku. Na destičku váhy se zlehka položí přenoska instalovaná na rameno gramofonu. Hrot přenosky se na váhu pokládá jen zlehka a pokud je plocha váhy horizontálně v rovině je přenoska správně vyvážená a přítlak ideální.

Mechanická váha pro vyvážení přenosky na raménku gramofonu.
Mechanická váha pro vyvážení přenosky na raménku gramofonu. Předepsané hodnoty zatížení jsou udány pro každou přenosku výrobcem. Zdroj obrázku: www.amazon.com/Shure-SFG-2-Stylus-Tracking-Force/dp/B00006I5SD

 

 

 

 

 

 

Digitální váhy jsou přesnější a ukazují hodnoty přímo na displeji. Váhu umístěte na podložku otočného talíře gramofonu a zlehka položte hrot přenosky na vyznačené místo na váze. U digitální váhy není nutné nastavovat posuvná měřidla.

Digitální váha na vyvážení přenosky gramofonu.
Digitální váhy na vyvážení přenosky gramofonu. Váha se položí na talíř gramofonu a hrot přenosky se zlehka umístí na vyznačené místo váhy. Digitální jsou přesnější a měření je rychlejší. Předepsaná hodnota zatížení hrotu přenosky je udávána výrobcem přenosky. Zdroj obrázku: www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=18&t=64437

Jak nastavit azimut – kolmost

Azimut je kolmá poloha hrotu přenosky vůči gramofonové desce v rámci čelní pohledu na přenosku. Azimut hrotu přenosky (kolmici k desce) lze kontrolovat prostým pohledem nebo pohledem do speciálního vodorovného zrcátka, které se pokládá na talíř pod hrot jehly. Takové zrcátko bývá někdy součástí šablony (pravítka) určeného k nastavení-vycentrování přenosky. Při kontrole čelním pohledem musí být hrot chvějky a její odraz v zrcádku v přímce. V případě, že přímku netvoří zkontrolujte vodorovné seřízení raménka. Nastavení „kolmosti“ hrotu přenosky lze řešit také instalací podložek mezi držáček raménka a přenosku.

Svislé-kolmé nastavení hrotu přenosky k ploše gramofonové desky, zrcátko na nastavovací šabloně.
Nastavení azimutu – kolmosti hrotu přenosky gramofonu, respektive kolmice hrotu na gramo desku na šabloně zrcátkem. Kontrolní šablona s nalepeným zrcátkem pro kontrolu svislé polohy hrotu. Zdroj obrázku: http://www.tnt-audio.com/accessories/schon_e.html

Boční seřízení přenosky – antiskating

Na hrot přenosky nepůsobí jen svislá zátěž ale také síly vodorovná – boční respektive dostředivá. Hrot chvějky má při rotaci tendenci se naklánět směrem ke středu vinylové desky. Čím více se hrot přibližuje konci drážky, tím více má tendenci se klopit směrem dovnitř, proto název „dostředivá síla“. Kvalitní gramofony umožnují použít funkci anti-skating. V podstatě se jedná o potlačení dostředivé síly, mírným vodorovným vychýlením raménka gramofonu. Otáčením kolečka „antiskatingu“ se dostaneme na hodnotu kdy bude hrot směřovat kolmo na drážku gramofonové desky.

Anti-skating-antiskating-kolečko, vyrovnává působení dostředivé síly
Antiskating, anti-skating kolečko pro vyrovnání dostředivé síly na hrot přenosky gramofonu.

 

 

 

 

 

 

Tak bude hrot jehly správně veden oběma stopami drážky a přenášet správně stereofonní zvukový záznam. Při čelním pohledu na drážku desky by měla jehla přenosky (respektive hrot) tvořit kolmici gramofonové desky. Hodnota boční síly se nastavuje dle hodnoty svislého přítlaku na přenosku. Fakticky je ovšem působení bočního tlaku menší a obě stupnice se na stejnou hodnotu jen nastavují.

Antiskating - vyrovnaní bočního tlaku působící na raménko a hrot přenosky. Zavěšeným závažím lze vyrovnat působení horizontální síly na hrot přenosky. gramofonu. Závažíčko je zavěšené na vlasci přes speciální úchytku-očko.
Anti-skating – vyrovnaní bočního tlaku působící na raménko a hrot přenosky. Zavěšeným závažím lze vyrovnat působení horizontální síly na hrot přenosky. gramofonu. Závažíčko je zavěšené na vlasci přes speciální úchytku-očko.

 

 

 

 

 

 

 

Seřizování antiskatingu se u některých gramofonů provádí také pomocí malého závažíčka zavěšeného na konci raménka gramofonu. Výrobci gramofonů uvádějí v manuálech obsluhy postup nastavení pro anti-skating, vybírá se správná váha a místo pro zavěšení. U uložení raménka je většinou malá osa – čep s drážkami na které se uvazuje jeden konec vlákna. Dle doporučené míry zatížení hrotu přenosky se vlákno váže do příslušné drážky čepu. Eliptické hroty, hroty Shibata vyžadují menší zatížení a hroty sférické větší. Vlákna pro zavěšení závaží se vyrábějí většinou z umělých hmot, v minulosti byly hojně používány i pevné nitě.

Raménko gramofonu a drážky pro upevnění vlákna. Vyrovnání působení boční síly
Raménko gramofonu a drážky pro upevnění vlákna pro závažíčko. Systém pro vyrovnání působení boční síly na raménko – hrot přenosky gramofonu. Zavěšené závaží přes držák s očkem na vlákně.

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolu nastavení anti-skatingu lze provést poslechem monofonního záznamu. Mono záznam obsahuje zvuk, který je v obou kanálech stejný. Při poslechu by měl mít mono záznam v pravém i levém kanále shodnou hlasitost. V „monu“ jsou nahrány zejména starší gramofonové desky a úseky s monofonním záznamem mají také desky testovací.

Kontrola nastavení přenosky poslechem hudby

Konečné donastavení přenosky je vhodné provést přímo poslechem gramofonové desky. Deska musí být kvalitně nahrána a vylisována. Doporučuji poslouchat komplexnější nahrávku ve smyslu nástrojového obsazení, intenzity, dynamiky, panoramy a hlasitosti hudby. Přímo pro kontrolu většiny aspektů kvality přenosu zvukového signálu lze poslouchat kontrolní gramofonovou desku, vydávanou pod názvem „testovací deska přenoskového ramene“. Jedná se o testovací audio záznam který obsahuje různé zvuky: frekvence, mluvené slovo (i jen v jednom z kanálů), monofonní záznam, zpěv, hru na hudební nástroje samostatně i společně (souzvuky), zvuky přírody a civilizace. V případě, že testovací desku nemáte k dispozici poslouchejte klasickou hudbu, jazz, rock či scénickou hudbu v podání orchestru. Poslech zpěvu (lidského hlasu), piana nebo kytary samostatně není pro celkovou kontrolní referenci ideální.

Testovací deska přenoskového ramene gramofonu. Test přenosky pomocí gramofonové desky se záznamem frekvenčních signálů a dalších zvuků. Deska pro kontrolu parametrů gramofonu
Testovací deska přenoskového ramene gramofonu. Test přenosky pomocí gramofonové desky se záznamem frekvenčních signálů a dalších zvuků. Deska pro kontrolu parametrů gramofonu.

 

 

Zdroje:

Turntable Adjustment, Set Up and Phono Cartridge Alignment
Rudolf A. Bruil – 1998
http://www.soundfountain.com/amb/ttadjust.html

High Fidelity Phonograph Cartridge – Technical Seminar -2011.01.17
Odkaz: http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4072/~/high-fidelity-phonograph-cartridge—technical-seminar

Setting Up A Phono Cartridge – The Andre Jennings Way – by Jonathan Valin – 2012.11.05
Odkaz:    http://www.theabsolutesound.com/articles/setting-up-a-phono-cartridge/

Schon Cartridge Alignment Template – Werner Ogiers – 2005.11
http://www.tnt-audio.com/accessories/schon_e.html

Plakáty koní, prodej
PLAKÁTY KONÍ

Plakáty koní-malované, fotoplakáty koní, plakáty koní-dostihy, kalendáře koní, jezdecké závody koní - plakáty.

Plakát Pomáda, Grease, hrají: Olivia-Newton, John Travolta
PLAKÁTY FILM, PLAKÁTY DIVADLO

Plakáty filmové a plakáty divadelní. Plakáty z filmů a plakáty k divadelním představením.

Plakát Plzeňský Prazdroj-Zal.LP-1842-Č.Nocar
PLAKÁTY-FIREMNÍ

Plakáty firem - podniků. Firemní plakáty, podnikové plakáty. Např. plakáty pivovarů, plakáty výrobců nápojů.

Be Sociable, Share!

8 komentářů u „Nastavení přenosky

 • 29 května, 2017 (3:30 pm)
  Permalink

  Chtěl jsem se zeptat jak nastavit přenosku na mém gramofonu. Mám gramofon, ale neznám výrobce a typ, protože jsem to na gramci nenašel. Na rameni není popsané závaží a já nevím o kolik závažíčko posunout. Závaží gramofónu se posouvat dá, je otočné. Váhu na přenosku nemám a bohužel neznám typ přenosky, nápis na přenosce je už nečitelný. Nemám otáčení raménka na výšku jak je u toho černého gramofonu na fotce, nevadí to? Můžu nastavení přenosky na výšku udělat vypodložením? Dá se nastavení váhy na přenosku udělat odhadem? Mám pro jistotu závaží na raménku nastavit dozadu abych jehlu nepřetěžoval?

  Odpovědět
  • 29 května, 2017 (6:33 pm)
   Permalink

   Pokud neznáte jméno gramofonu a jeho typové označení pošlete jeho fotografie z různých stran. Gramofon vyfocený z vrchu a ze stran, pokusím se identifikovat typ přístroje. Případně po vytažení ze zásuvky (gramo nesmí být pod proudem!) se pokuste podívat pod talíř a do vnitřku šasí gramofonu. Často bývá pod talířem nebo uvnitř výrobní štítek s identifikačními údaji.

   Vyfoťte také přenosku z různých stran, předpokládám, že se bude jednat spíše o přenoskový systém, který se upevňuje (šroubuje) na headshell-držáček přenosky než rychloupínací systém (přenoska a držáček v jednom celku).

   Systém pro vysouvání raménka nemusí být nezbytně otáčecí, některé gramofony mají systém „šroubovací“. Tzn. povolí se příslušné šroubky a osa raménka se vysune nebo zasune, tak aby raménko šlo nastavit do vodorovné přímky s plochou talíře gramofonu. Pokud by pivot raménka nebylo možné vysouvat či zasouvat, lze prostor mezi přenoskou a
   držáčkem (headshellem) vypodložit (podložky, destičky) tak, aby se dosáhlo rovnoběžky mezi raménkem a talířem.

   Vypodložení (dle váhy podložek) zatíží více hrot přenosky, tzn. je třeba pak uměrně vyvážit – posunout závaží na konci raménka směrem od středu gramofonu. Odhadem, tzn. vyvažování raménka s přenoskou jen citem v ruce spíše nedoporučuji, jedná se opravdu jen o nouzové řešení nastavení přenosky.

   Nastavení svislého přítlaku přenosky (jak uvádíte laicky nastavení jehly) doporučuji spíše menší. Závažíčko vyšroubujte dále od otočné osy raménka, tedy když nemáte váhu, neznáte jméno a typ přenosky,tzn. neznáte hodnotu pro zatížení hrotu přenosky (laicky jehly gramofonu). Pokud nebude hrot dostatečně svisle zatížen, bude audio signál zkreslený a přenoska může přeskakovat. Ale obecně je lepší spíše menší vertikální zatížení hrotu jehly než zatížení větší. Tedy v případě jako ten Váš, kdy nelze zatím dosáhnout správných hodnot.

   Odpovědět
 • 18 listopadu, 2017 (12:35 am)
  Permalink

  Chtěl bych Vás poprosit o radu ohledně přítlaku na hrot, pořídil jsem si pro-ject the classic a nainstaloval si na něj přenosku sumiko pearl, která má doporučené zatížení 2g, problém je v tom, že závažíčko na raménku mám na maximum a digi váha mi ukáže hodnotu max 0,8 g a dál už se nedostanu. Netušíte náhodou kde by mohl být problém? Moc děkuji za odpověd!

  Odpovědět
  • 19 listopadu, 2017 (1:26 pm)
   Permalink

   Zdravím,

   Vaše přenoska Sumiko má váhu 6g a doporučené zatížení cca. 1,5 až 2g
   Přenoska doporučovaná výrobcem firmou Pro-ject váží 7,2gramů, doporučené zatížení má 1,6 až 2,0g
   7,2 g minus 6g = 1,2g. A 2,0g – 1,2g = 0,8 gramu.
   Tzn. 0,8 gramů je přesně ten rozdíl horního limitu zatížení přenosky tzn. 2,0g minus rozdíl váhy
   dvou odlišných přenoskových vložek.

   Pro jistotu bych postupně vylučoval níže uvedené otázky.

   1) Váží digitální váha určitě správně? Tzn. zvážila přesně objekt o kterém
   100% víte kolik gramů váží, např. tu přenosku (6g), minci, sáček od čaje apod.?

   2) Kolik gramů váží protizávaží na konci raménka gramofonu (5-7,5 g, 7-10 g, 9-11 g,
   10-14 g)?
   Není závaží příliš lehké?
   Je závaží dosazené co nejblíže ke kloubu ramene?
   Nedá se protizávaží otočit, nasadit z druhé strany tak, aby se zvýšila síla jeho přítlaku?

   3) Jedná se o původní rameno gramofonu a je správně celkově nastaveno?
   Tzn. není posunuto oproti původnímu-továrnímu nastavení?
   Je raménko vodorovně s otočným talířem?

   Na držáček headshellu (skořepinu) se přidává zaváží v podobě speciální podložky-závaží,
   někdy přilepené mince (náhradní řešení).
   Nebo se jako závažíčko používají dodatečné šroubky na matičkách, které drží přenosku
   ke headshellu.
   Pokud lze, otáčí se závaží a nasazuje z druhé strany tak, aby se zvýšila síla jeho přítlaku.
   Pokud bude hrot přenosky zatížen o něco méně, nemusí to vždy znamenat horší
   kvalitu poslechu. Ideálně si poslechnout rozdíly na Vám známých nahrávkách a
   zkušební desce (test snímavosti) při různých přítlacích na jehlu a porovnat.

   Odpovědět
 • 19 listopadu, 2017 (11:20 pm)
  Permalink

  Super,
  děkuji Vám za bleskovou odpověd. Ano, dost možná ten první odstavec řeší ten problém. Váha přenosek je opravdu odlišná a to jsem si vůbec neuvědomil:(, většinou se tento model od Pro-Ject prodává s přenoskou 2M silver a já budu muset opravdu sehnat(vyrobit) nějaké to mini závažíčko na držáček headshellu, abych dosáhl požadovaného přítlaku pro mojí Sumiko Pearl. Mince z estetického hlediska asi nebude to správné ořechové:), budu se snažit sehnat něco na spodní stranu držáčku a nalepit to oboutrankou, ať to nezasahuje příliš do celkového povedeného vzhledu gramofonu. Ať se Vám daří a ještě jednou moc děkuji!

  Odpovědět
  • 20 listopadu, 2017 (12:05 am)
   Permalink

   Ok, když můžu pomůžu. Vybral jste dobrý gramofon i přenosku. Až se vzájemně poladí, bude to hrát pěkně.

   Odpovědět
 • 12 prosince, 2021 (12:55 pm)
  Permalink

  Dobrý den
  Mám gramofon TESLA NC 500 HiFi, hodně dlouho byl po stěhování v krabici, teď po vybalení jsem zjistil, že chybí to závaží s vlascem na antiskating. Můžete mě prosím poradit
  náhradu. Budu tento gramofon zapojovat k receiveru SONY STR DG510, prý musím něco nastavit na gramofonu. Už si přesně nepamatuju zapojení, ale měli jsme gramofon zapojený do nějakého zesilovače Tesla, z gramofonu je jenom jeden kabel (2 žíly) bez koncovky.
  Díky a jsem s pozdravem Diviš Jaromír

  Odpovědět
 • 13 prosince, 2021 (7:36 pm)
  Permalink

  Dobrý den koupil jsem gramofon Tesla HC 43 použil jsem redukci z din na cinch při zapnutí když se spustí motor ozve se mírný brum……dá se to nějak odstranit ? U současného grama mám propojené uzemění ale tam je na to speciální kablík….děkuji za případnou odpověď a vinylu zdar :-)))

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.